Τόμος Χαριστήριος Στη Μνήμη Της Ελισάβετ Σιάφλα Μπαλόγλου - Μονόδρομος Ι