Προκήρυξη Χρηματικών Βραβείων με βάση το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019